PORTFÓLIO

JAZYKOVÉ KURZY, PREKLADY, TLMOČENIE
Go to PREKLADY A TLMOČENIE

PREKLADY A TLMOČENIE

Go to JAZYKOVÉ KURZY

JAZYKOVÉ KURZY

Go to WORKSHOPY A INÉ VZDELÁVANIE

WORKSHOPY A INÉ VZDELÁVANIE

Go to TÁBORY / ŠKOLY V PRÍRODE

TÁBORY / ŠKOLY V PRÍRODE

NÁŠ TíM

Katka

prekladateľka, lektorka
španielsky jazyk, ruský jazyk

Marieta

lektorka
anglický jazyk

Peťka

prekladateľka, lektorka
anglický jazyk, ruský jazyk, slovenčina pre cudzincov

Adrian

obchodný zástupca

Janka

prekladateľka, lektorka
španielsky jazyk, anglický jazyk

Lívia

lektorka
anglický jazyk

Janka

lektorka
anglický jazyk, nemecký jazyk

Zuzka

lektorka
ruský jazyk

REFERENCIE