21. februára 2018

Preklady

PREKLADY

Hlavným cieľom Vzdelávacieho centra Avanza je spokojnosť našich klientov. Tú dosahujeme vďaka precíznej a celistvej práci s prekladanými dokumentmi a zároveň máme vždy na pamäti najmä konečného adresáta prekladu.

Avanza vám ponúka kompletný servis prekladateľských služieb bežných aj úradne overených z a do jazykov:

anglický jazyk

španielsky jazyk

nemecký jazyk

taliansky jazyk

ruský jazyk

slovenský jazyk

Prekladáme texty technické, ekonomické, právne, medicínske, marketingové, z oblasti IKT a iné. Naše preklady sú presné, adekvátne a spoľahlivé.

Vďaka profesionalite našich interných a externých prekladateľov, vám dodáme kvalitné preklady v bežnom termíne (48 a viac hodín podľa rozsahu), zrýchlenom termíne (do 48 hodín) a v expresnom termíne (do 12 hodín podľa rozsahu).

NAŠE REFERENCIE:

Rooline, s.r.o.

PROBUGAS,a.s.

Mincovňa Kremnica, š.p.

STM POWER, a.s.

AUDIOSCAN, s.r.o.

KOŠÚT Plus, s.r.o.

VVE- výstavba vodných elektrární, s.r.o.

ZTS – výskum a vývoj, a.s.

Peugeot Slovensko