21. februára 2018

Tlmočenie

TLMOČENIE

Poskytujeme tieto tlmočnícke služby:

SIMULTÁNNE tlmočenie – tlmočník prekladá prejav rečníka plynule, bez časových posunov a prerušení. Tento typ tlmočenia zvyčajne vyžaduje tlmočnícku techniku (pult a audio prijímače).

KONZEKUTÍVNE tlmočenie – tlmočník prekladá prejav rečníka po častiach. Rečník robí pauzy po jednotlivých pasážach, ktoré následne tlmočník pretlmočí. Tento typ tlmočenia umožňuje interakciu rečníka a poslucháča. Je vhodný napríklad pri prednáškach, obchodných rokovaniach a pri malých skupinkách.

ÚRADNE tlmočenie – tlmočenie pred orgánmi verejnej moci v zmysle zákona 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch.

SPRIEVODCOVSKÉ tlmočenie – tlmočník sprevádza klienta podľa jeho potrieb a tlmočí mu (práca v teréne, služobné cesty a i.)

NAŠE REFERENCIE:

Rooline, s.r.o.

PROBUGAS,a.s.

Mincovňa Kremnica, š.p.

STM POWER, a.s.

AUDIOSCAN, s.r.o.

KOŠÚT Plus, s.r.o.

VVE- výstavba vodných elektrární, s.r.o.

ZTS – výskum a vývoj, a.s.