19. februára 2014

O nás

Invalid slider id. Master Slider ID must be a valid number.

Vzdelávacie centrum Avanza vzniklo ako rozšírenie portfólia služieb spoločnosti Wibic, s.r.o., ktorá úspešne pôsobí na trhu informačno-komunikačných technológií od roku  2005.

Cieľom Vzdelávacieho centra Avanza je ponúkať služby v oblasti jazykového vzdelávania ako aj v oblasti celoživotného vzdelávania.

Všetci členovia nášho lektorského tímu majú bohaté skúsenosti a sú špičkoví profesionáli vo svojich oboroch.

Máme dve výučbové centrá – V Kremnici a v Turčianskych Tepliciach. Výučba prebieha v príjemných moderne vybavených učebniach.

Pri výučbe dbáme na rovnomerný rozvoj všetkych komunikačných kompetencií poslucháčov,  používame interaktívne výuučbové prvky, moderné metódy učenia sa cudzích jazykov, a osvedčený systém rotácie slovenských lektorov a native lektorov (tj. v jednej skupine sa striedajú rôzni lektori, čo umožňuje poslucháčom v maximálnej miere rozvíjať svoje jazykové schopnosti).

Učenie jazykov pre nás nie je len práca, ale aj poslanie. Z Kremnice a Turčianskych Teplíc otvárame ľuďom dvere do celého sveta a sme hrdí na výsledky našich poslucháčov.