19. februára 2014

Workshopy

Okrem jazykových kurzov ponúkame aj:

  • maturitné workshopy
  • letné poznávacie pobyty v Anglicku
  • vzdelávanie pre pedagógov v rámci programu Erasmus +.
  • prípravu na komisionálne a rozdielové skúšky